HÍREK

December 16-án adventi kiállítást és festményvásárt rendezünk.

Szeretettel várunk adventi kiállításunkra és festmény vásárunkra,
melynek megnyitója December 16-án 17 órakor

kezdődik műtermünkben, ahol az alkotók is beszélnek munkáikról.
Ez alkalommal lehetőség lesz végigböngészni a műtermet,
meleg italok és finom sütemények mellett beszélgetni,
valamint kedvezményesen vásárolni kisebb, nagyobb méretű
képeslapokat,rajzokat, színes pasztellképeket és festményeket.

 

NAPÚT Művészeti Akadémia európai vándorkurzusának újabb állomásaként a „Keresztény művészet megújítása” témájában, a bázeli Neue-Kunstschule műtermében tartott három előadást és gyakorlati foglalkozásokat Döbröntei Zoltán.
Az előadások bemutatták a festészet élettől való elidegenedését és egyúttal megmutatták, hogy miként lehetne visszahelyezni a szociális élet véráramába.
A túlerőben lévő és igen támogatott luciferi és ahrimani kulturális áramlatok ellenében törekedni kell a közép művészetére és megteremteni a létezéséhez szükséges feltételeket.
Fel kell ismerni, hogy míg a festészetben kioltották a képeket, az ábrázolást, addig a másik oldalon tömegével ontják a tudatformáló képeket. Az egyensúly helyreállítása érdekében a művészeti kérdéseket össze kell kapcsolnunk a szociális kérdésekkel. Ezáltal mindkét terület gyógyul.

A „Képek a munkahelyekre” programmal a megrendelő, alkotó és támogató hármasát új módon kapcsoljuk össze.
Olyan intézményeket, munkahelyeket keresünk, ahol a dolgozók a képek szellemi erejével szeretnék megtámogatni munkájukat. Ehhez olyan támogatókat keresünk, akik felismerik a képek gyakorlati hasznát és anyagilag támogatják a munkahelyekre kerülő művészi alkotásokat.
Mindehhez a festőművészeknek ki kell lépniük a saját maguknak alkotás zárt világából, hogy felelősen alkossanak közösségeknek, intézményeknek.

Művészeknek hirdetett programunkon több kiforrott antropozófus festőművész is részt vett, akikkel együtt keressük a további közös alkotó és kutató munka lehetőségét.

A 2019-es prágai művésztelep ennek jegyében formálódik.

 


A három elkészült festmény, melyeket Döbröntei Zoltán 2018 októberében New Yorkban festett a Free Columbia és a Lightforms-Art projektjének keretein belül.
Ez a különleges kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy a művészek alkotásai  intézményekbe kerüljenek. Ehhez művészeket hívnak meg a philmonti műtermükbe,  egy több hetes nyugodt alkotó időt teremtve számukra. A festményeknek pedig előre megkeresik a helyét,  a befogadó közösséget.
“A Művészeti Tőke Rezidensi Ösztöndíj szabad kulturális tett. A művészek az alkotó munkára kapnak támogatást, de a rezidensi ösztöndíj célja az is, hogy a művészetet elérhetővé tegye a szélesebb közösség számára. A Free Columbia tevékenységeire adományokat folyamatosan kérünk és fogadunk, az így kapott támogatásokat jövőbeli projektjeink megvalósítására fordítjuk. Szándékunk, hogy a kreativitás a közösségek kontextusában céllá váljon, abban az értelemben, ahogy a tőke új fogalmát Joseph Beuys, a német művész szavai értelmezik: “Pénz és tőke nem lehet gazdasági érték, a tőke az emberi méltóság és a kreativitás. Továbbá ennek megfelelően szükségünk van rá, hogy olyan pénz fogalmat alakítsunk ki, amely tartalmazza a kreativitást vagy művészetet, vagyis, hogy úgy mondjam, váljon tőkévé. A művészet tőke.” Beuys világosan választja el a tettet attól, hogy termelésnek, és a pénzt attól, hogy a jólét alkotó elemének tekintsük; továbbá attól a konvenciótól is, hogy a művészetre mint értékálló befektetésre tekintsünk. A Művészeti/Tőke Rezidensi Ösztöndíj a Free Columbia és a Lightforms – Art+Spirit, együttműködésében jött létre, mely új művészeti központ Hudsonban.” (Laura Summer és Nathaniel Willaims, Philmont-NY.)

Két Jézus, 2018 (olaj,vászon , 97×122)

Ez kép a Rudolf Steiner könyvtárba került Hudsonba.

Vigasztaló Jézus, 2018 (olaj, vászon, 81×122)

Döbröntei Zoltán ezt a képet egy Hospice intézet számára festette Hudsonba.

Jézus madarakkal,2018 (olaj,vászon 81×122)

Ez a kép pedig a most épülő philmonti High Falls színházba fog kerülni.


Döbröntei Zoltán 2018 október elején érkezett ki New Yorkba, hogy eleget tegyen a Free Columbia művészeti iskola meghívásának és ő legyen a hónap rezidens művésze.

A Free Columbia és a Lightforms-Art közös együttműködésként indítottak el egy projektet,melynek keretein belül kiválasztott képzőművészeket hívnak meg közelről, s távolról. Gyakorlati támogatást és egy éves alapot képeztek, hogy táplálják, erősítsék a közösséget és a kultúrát. Ennek a programnak első meghívottja Döbröntei Zoltán Magyarországról, aki három festményt alkot egy hónap alatt. A három kép három előzetesen kiválasztott intézménybe kerül.

Zoltán azt mondta egyszer: „ A művészet örök feladata, hogy láthatóvá tegye az egyén sorsát összefüggésben a mások sorsával, és a közösség sorsával…”

Egy nappal az érkezése után, Zoltán mindhárom helyet végiglátogatta – ahová a képei kerülnek majd, beszélgetett ottani emberekkel, mit szeretnének, mit remélnek egy festménytől, majd berendezkedett a stúdióban és nekilátott festeni…..Izgalommal várjuk a kész képek fotóit!

 


 

2018 szeptember 29 – Nevelés és Művészet konferencia, a Napút Művészeti Akadémia szervezésében

“A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület vezetősége az elmúlt két év munkája során azt tapasztalta, hogy a szegedi Waldorf közösségben sok mindent a szokásjog, a kényelem, a kényszer irányít és nem az a  közös cél, amelyért létrejött az iskola. Mintha elvesztek volna a közös szellemi alapok, melyek irányt mutathatnak a hétköznapi munka során, melyek igazodási alapot adhatnak alapítóknak és újonnan érkezőknek egyaránt. Megkerestük a Napút Művészeti Akadémia vezetőit, hogy segítsenek nekünk egy olyan rendezvény megszervezésében, amely új szellemi impulzust adhat a szegedi közösség számára. Több találkozás, tartalmas beszélgetés során jól megértették, hogy mivel tudnának segíteni. A rendezvény sokat adott szülőknek, tanároknak, újaknak régieknek egyaránt! Bízunk benne, hogy  nem egyszeri alkalom volt ez és jövőre újra találkozhatunk!” (2018.okt. Menyhárt Melinda a Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület vezetője)

 

 

 

 

 

 

 


AZ EGYEDÜLÁLLÓ EMBERI MINŐSÉGEK

Prága, 2018. szeptemberi konferencia

Anežka Janátovát, a prágai Tabor Akadémia vezetőjét két évvel ezelőtt kerestük fel első ízben, remélve, hogy az általa vezetett intézményben a Napút Művészeti Akadémia törekvéseihez rokon szellemiségű szervezetre találunk. A Napút’10 ünneppel megkezdődött a két Akadémia gyümölcsöző együttműködése. 2018. áprilisában a Tabor Akadémián indíthattuk el a „Keresztény művészet megújítása” c. vándorkurzusunkat, szeptemberben pedig „Az egyedülálló emberi minőségek” konferenciájára kaptunk meghívást.

A konferencia központi témája az emberi minőségek és Közép-Európa feladatának összekapcsolása volt.

Külföldi előadóként szerepelt a bécsi antropozófiai társaságtól, Wolfgang Tomaschitz társadalomkutató, a magyarországi Antrop. Társaság vezetője Takáts Péter és a Napút Művészeti Akadémia vezetője Döbröntei Zoltán festőművész.

A cseh és a külföldi előadások melyik-melyik a maga területéről egyaránt markánsan és egybehangzóan világítottak rá a két pólusú világunkra, az emberi közép minőségének fejlődésére és Közép-Európa feladatára. Szó volt Caspar Hauserről, akinek tragikus sorstörténetében Közép-Európa jövőbeni sorsa is eldőlt, a világ fejlődését irányító háttérhatalmakról, melyek munkája pontosan tükröződik a két szélső pólusban, a Luciferi és Arimáni kultúrában – ezt drámaian reprezentálták a Döbröntei Zoltán által felmutatott geometrikus absztrakt és hiper realista reprodukciók.

Takáts Péter beszélt a keletről nyugat felé és nyugatról kelet felé tartó kultúráramlásról és a közép misztériumszerepéről, valamint Michael három hívásáról és arról a szellemi törvényszerűségről, amit Rudolf Steinertől ismerhetünk, hogy, ha az emberiség a harmadik hívást sem hallja meg a szellemi világból, akkor az több évszázadra visszahúzódik…Az utolsó hívás dátuma 1923 és az azt követő 33 és 12 éves ciklusok a magyar 56-os, a cseh 68-as forradalomban és a berlini fal leomlásában 1989-ben tükröződnek vissza. Az előadó feltette a kérdést, hogy mi várható vajon 2023-ban? – meg tudjuk-e jósolni, ha ezelőtt egyik eseményt sem láttuk előre?

Mire készüljünk, mi a valódi feladatunk, milyen tettekre vagyunk elhivatottak?

W.Tomaschitz az antropozófiai meditációt emelte ki. Beszélt a meditáció három területéről, annak fontosságáról, hogy különbséget tudjunk tenni, melyik mire irányul. Nevezetesen: van életvezetési gyakorlata, van pedagógiai és van beavatási fokozata az antropozófiai meditációknak. Tíz évvel ezelőtt Bécsben elindult egy impulzus, mely arra irányult, hogy Európa különböző országaiban élő antropozófusok gyakorlati meditációs tapasztalataikat átadják egymásnak, a meditáció hatékonyságát vizsgálják és megismertessék a világgal.

Döbröntei Zoltán előadása pontosan illeszkedett a Takáts Péter által felvázolt történelmi jelen és Közép-Európa kérdése és W.Tomaschitz, az emberi közepet érintő témája közé. Előadása világosan bontakoztatta ki a keresztény kultúra hiányának képét. Tudva, hogy ma a művészetet nem művészek hozzák létre, hogy a szociális, kulturális életünket tudatosan szervezik a már említett két póluson a Luciferi és Armináni hatalmaknak dolgozó szervezetek, naivítás lenne azt gondolni, hogy pár festmény markánsan megváltoztatná, vagy kiegyenlítené ezt a helyzetet.

Az előadó utolsó mondata Steiner gondolatait idézte: Amennyi a hiány a művészetben, annyi hazugság a szociális életben. Hogyan lehetne olyan kultúrát, olyan művészetet teremtenünk, ami nem önmagában, önmagáért van, hanem az emberi közép megerősödését szolgálja?

Kiknek kell ehhez összefogniuk a mai antropozófiai mozgalomban?

Milyen intézmény kellene ezt működtesse?

A Napút Művészeti Akadémia távlati céljai között szerepel egy európai művészeti hálózat létrehozása. Ez az idea már sokak szívében él. Velük együtt keressük az együttműködést mindazokkal, akik a közép kultúrájának hiányát érzik, a megvalósításáért pedig áldozatokra is képesek. A Tabor Akadémia az az intézmény Európa közepén, ahol ez a közös munka elkezdődhetett.

 


 

2018. szeptember, Ars Sacra Fesztivál

Vendégeink voltak:


2018. augusztus
Vendégünk volt Németországból Albert Pröbstl és fia Simon Pröbstl.

 

 

 

 

Albert felesége nemrégiben egy képet vásárolt férjének,  Döbröntei Zoltán Éteri Krisztus c. festményét. Ezt a képet először a das Goetheaum címlapján látták , ahonnan Albert kivágta a képet és kitette a falára.

Nem is jutott eszébe, hogy az eredeti kép után kutasson, de már a reprodukció is nagyon megragadta.  Itteni látogatása alkalmával elmesélte nekünk, hogy a kép mozgásra indítja őt és a színek pedig, melyeket az ábrázoláson lát nagyon megérintik, mert színtani kísérletei érzékleti tapasztalataiból szinte biztosan tudja, hogy a kép témájával pontosan ezek a színek állnak összefüggésben – más nem lehet.

Albert elutazott hozzánk nagyon rövid időn belül és bemutatta nekünk a műteremben egyedülálló kísérletét. Albert kémikusként egy ismert kísérletet vitt tovább és olyan felismeréshez jutott, ami a tudomány területén dolgozók számára is újdonság.

Terveink szerint jövő évben  egy három napos bemutatót fog nálunk tartani felfedezéséről.


 

 1. Nyári intenzív kurzus, Zsennye, 2018.

  Központi témánk a Feltámadás volt.

  A négynapos intenzív kurzus alatt öt előadást hallhattunk Döbröntei Zoltántól.
  Első nap, szombat este a kortárs művészet lényegéről beszélt,
  másnap reggel az éteri világról, harmadnap az asztrális világról,
  majd az Én-ről és legutolsó reggel a művészet jövőjéről.

  Négyféle gyakorlatot vittünk, melyek a forma-szín-ábrázolás művészi eszközökre irányultak.
  A cél az volt, hogy  kipróbáljuk, ezekkel a sajátságos gyakorlatokkal hogyan lehet megismerni a művészi eszközökből jövő hatásokat. A festészetre mint mesterségre tekintünk és a megtanulható szakmára irányulnak ezek a gyakorlatok

  Rajzi feladat:

Megfigyeltük a körülöttünk látható növényi formákat és síkbeli motívummá, ornamentikává, alakítottuk. Formák ismétlődésével ritmusokat hoztunk létre (futóminta, terülő minta). A képzőművészet eszközei közül a formáláshoz, a forma törvényeihez igyekeztünk közelebb kerülni.

Hétköznapi látásunk  a három dimenziós világhoz alkalmazkodott, melynek mindig a centrumából tekintünk szét és esetleges térbeli formákat látunk. Azonban a rajz, festészet a sík felület művészete. A rajzolt formák által képzett ritmusok a felületen kelnek életre. A növényvilág a leginkább alkalmas motívum ahhoz, hogy segítségével a síkbeli formaképzés világában elmélyedjünk. Az életet a növények ismétlődő, áramló formáival tudjuk legközvetlenebbül érzékeltetni, ezek stilizálásával pedig eljutunk az ornamentikáig, melyet a népművészet  is gazdagon használ.

 1. Festés gyakorlat: Fehér a fehéren.

  Létre kellett hozni egy növényi motívumokból álló felületet, melynek közepére egy fehér emberi alak került. Ennél az alaknál Krisztus feltámadott alakjának hagyományos művészeti ábrázolásait használtuk. A fehér minden árnyalatát lehetett használni,pl. csontfehér, szürkés-fehér.

 1. Festés gyakorlat: Fehér a piroson.

  Az előbbi gyakorlat továbbalakítása: a fehér alak körül piros alapon kellett megfesteni a növényi a motívumokat, amelyek sugárirányban vették körül az embert. Azt a hatást kellett elérni, hogy az alak mögül ezeken a növényi formákon keresztül sugárzik szét a fény.

 

 

 

 

 

 

 

Rajz és festés gyakorlat:

Ebben a gyakorlatban egy imaginációt állítottunk magunk elé.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Döbröntei Zoltán 2018 októberében Philmontban részt vesz egy amerikai szervezésű  projektben, ahol három kép megfestésére vállalkoznak a felkért művészek, melyek célzottan a környék bizonyos szociális intézményeibe kerülnek.

“Zoltán Döbröntei will come to Philmont
from the 9th to the 30th of October and create
three paintings in dialogue with specific local
sites.”

ArtSectionNewsletter49Col


NAPÚT VÁNDORKURZUS  ÉS ELŐADÁSSOROZAT MAGYARORSZÁGRÓL

A keresztény művészet megújításának szándékával indul útnak  Európába a Napút Művészeti Akadémia. 

A gyakorlati kurzussal egybekötött előadássorozat első állomása a prágai Tabor Akadémia volt 2018. április 4-én.

Következő helyszín és időpont:
2018. november 16-18. Svájc, Neue-Kunstschule, Bázel
Kurs_Basel_2018
Bővebben: Európai Kurzusok menüpont alatt

 

 

 

 

KÉPEK,  MELYEK HELYÜKET KERESIK NAGYOBB INTÉZMÉNYEKBEN:

RŐZSEHORDÓ / BRUSHWOOD BEARER

2016

A Rőzsehordó című, nagy méretű mozaik, Simon Zsolt József hasonló című festményének méret és részletbeli kibontásának, továbbalakításának eredménye.

Az izzón virágzó lomboktól a száraz avarig  és rőzséig kitágított erdőrengeteggel a hátán a hűvös, kemény sötétségbe induló ember, a megváltásba vetett akarat teli hit képe. 

A large mosaic, titled, ‘Brushwood bearer’ is based on the original painting of Zsolt Jozsef Simon by a similar title. The mosaic is the result of the painting enlarged in size and unfolded in detail. Expanded from glowing, blossoming foliage into dry dead leaves and sticks man starts his journey with endless forest on his shoulders into cold, hard darkness. A portray of faith in redemption filled with will.

Alkotók / Artists:

Bálint Zsolt, Cserni Tímea, Grekofski Nathalie, Gubi Róbert, Hajzer Erzsébet, Havril Katalin, Héjja Zsuzsa, Kovács Györgyné, Kozári Kata, Kulcsár Edina, Molnár Anna, Molnár Eszter Ágnes, Nagy Gábor, Nagy Judit, Őri Katalin, Patay Áron, ll Regina, Szuhai Erika

150 cm x 280 cm

Olaj, vászon / Oil on canvas