1. Alkalom Október 21.

Napút, 11. év
 
2017.10.21. szombat

 

Rajzfeladat:
I.
Organikus, természeti formákat rajzoltunk, különböző karakterűeket a látóerő megmozgatása által egy kompozíciós egységbe gyúrva. Egyetlen nagy árnyszerű tömegként néztünk a kompozícióra. Kiálló, elvékonyodó széleiket nem annyira naturalisztikus részletességükben, hanem az árnyszerű sötét tömeget folytató “kinyúló” gesztusaikként tekintettük. A hangsúlyos, puha sötét tónusé volt a fő szerep, melyben a látóerő termékenyen tud jelen lenni, mintegy belebújva tudja a lényszerűség irányba mozdítani a rajzolt tömeget. Az “átlelkesítés” irányába haladtunk az első rajzi feladattal.

II.
Ugyanazt a kompozíciót rajzoltuk egy áttetsző selyemlepellel letakarva, így egy egységes, finoman áttetsző hegy-szerű tömbbé képződött az organikus forma. Úgy dolgoztunk, hogy a forma szélei felé közeledve a sötétet fokoztuk, mitegy fokozva a feszültséget a háttérrel való találkozás pontos, kontrasztos  megformáltsága irányába, befelé, a forma közepe felé peig haladtunk a fokozatos homályosítás felé, az áttetsző belső részeket puha karakterűen formálva meg. A forma határai felé antipátia-erővel élesen elválasztottunk, a forma belseje felé pedig szimpátia-erővel az áttetsző formákat tompítva “összeszőttük” a formákat.
Szín-stúdium:
A második rajzot vettük formai alapjául a szín-stúdium munkának. Ahogy abban a szénnel és a sötét erejével megismerően, kutatóan haladtunk, – úgy erre emlékezve – most a színben rejtőző erővel tettük ugyanezt:
Alaphelyzet, hogy a – most már hegyként – ábrázolt tömeg maga kék színű volt, körülötte az atmoszféra (ég, háttér) sárga. E két színt úgy adományoztuk a motívumoknak, hogy a hegy szélei felé a kéket a hideg, “éles” karakter felé vittük el, fokozva ezt egészen a kontúrokig, a belseje felé pedig a melegebb kék, a lilás árnyalat felé haladtunk. Követve ezzel a rajzban megtapasztalt élesítés – puhítás élményt, átemelve a színek sajátos erőterébe.
A Szabad festés órán
 ezen a vonalon lehetett tovább dolgozni, speciális dolgokat kiemelni és akár egy komplettebb tanulmányig eljutni, legtöbben kiteljesítettétek a festésfeladatot.
 Kiss Viktor