3. Alkalom December 16.

2017. december 16.
Rajzi feladat:
A következő természeti installáció nyomán próbáltunk látásunkba, kezünkbe bátorságot, tettrekészséget vinni bemelegítésképpen:
Hosszúkás alakú, többnyire egyenes ágakból egy stilizált felfelé fordított tenyret formáltunk. Ennek az erővonalait, de organikusságát is követve, próbáltunk az ezt követő rajzi feladathoz bátorságot, lendületet meríteni, hűen a természet rajzolataihoz, de azt az ábrázolás egyéni erőivel áthatva.
Szövegközi kép 2
A bemelegítő gyakorlat után egymással eltolva szemben ülve, egymás kezét rajzoltuk, előbb lefelé, majd felfelé fordított tenyérrel. Megpróbáltunk az összetett formák részleteibe való “belebonyolódás” helyett a bemelegítőgyakorlatokban tapasztalt nagyvonalúsággal, valahonnan valahova tartó erővonalak ábrázolásával átlendülni. Felidéztük, hogy a kezek az akaratba nőnek bele, melyek “a jövőből jönnek felénk”, szűntelen áramlások – ezek ábrázolásában is követtük ezt az áramlást. Rajzi eszközökkel is próbáltuk megtapasztalni a kézhát domború, “világos”, keményebb karakterét, míg a tenyér oldalán egyfajta puha sötétséggel mentünk bele az ábrázolásba, e két karakter rajzi megtapasztalása, kidomborítása volt a feladat az egyszerű tanulmányon túl.
Szövegközi kép 1
Szín-stúdium:
A festésfeladathoz most is a rajzainkat hívtuk segítségül, ezek alapján mentünk bele a megtapasztalt motívum minőségeibe, de itt a szín erejével.
A feladat a következő két alaphelyzetből indult ki:
– a kézhát színe alapvetően vörös színből induljon, telt, ragyogó háttér előtt, ami erőt, tettrekészséget sugall.
-ezzel szemben a felfelé fordított tenyér színe a szelíd lila ragyogásából kellett kiinduljon, mely lila szín teltségét sötétségben éri el. Szelíd, világosan ragyogó háttér előtt ábrázoltuk; ide az oltalom szót hívtuk segítségül.
Szövegközi kép 3

Viktor