AKADÉMIA

A Napút Művészeti Akadémia Magyarország első, antropozófiára alapozott szépművészeti iskolája és alkotó közössége. 2007-ben, Rudolf Steiner művészeti impulzusának századik évfordulóján jött létre, Döbröntei Zoltán festőművész és Simon Zsolt József iparművész kezdeményezésére.

Az Akadémián folyó művészeti iskolázás célja az önálló alkotóképességek kibontakoztatása, ugyanakkor az ember egyediségét harmóniába akarja hozni a közösségben és a közösségért végzett alkotással.

A képzés a festészet, a rajz és a szobrászat új megközelítésű gyakorlataira épül. Ezt egészítik ki az antropozófiai szemléletű művészeti előadások, képelemzések, valamint mozgás gyakorlatok és az évkör ünnepeinek közös megformálása. Az éves stúdiumot egy hetes nyári, nemzetközi művésztelep zárja.

Képzésünkben a kezdők és a már érett alkotók együtt dolgozhatnak, de számukra külön iskolázási utat biztosítunk. A kezdők elsajátíthatják a rajz, az olajfestés és a plasztika alapjait, a képi ábrázolás alapvető törvényszerűségeit.

A művészeti gyakorlattal rendelkező, érett alkotók egy-egy szellemi téma megragadásában és feldolgozásában képezhetik tovább magukat. Számukra elmélyült színtani ismereteket, az ember, a szociális élet és a kép kapcsolatának alaposabb ismereteit kínáljuk, elsősorban Goethe esztétikája és Rudolf Steiner szellemi kutatásai alapján.

Az Akadémia olyan új, organikus művészetre törekszik a festészetben, melyben a végsőkig kitart az ábrázolás mellett és feladatának érzi, hogy hozzájáruljon a keresztény művészet megújulásához. A  XXI. századra kiüresedett látványt eredendő művészi intelligenciával akarja felemelni a mindenkor jelenlévő szellemi-morális világhoz.

Az Akadémia tudatosan, fokról-fokra építi szellemi alkotó közösségét, hiszen tisztában van azzal, hogy csak az Én teremthet olyan közösségi formát, amelyben önmagánál magasabbra fejlődhet. Az Én és a közösség egymást neveli. A művészet is ebben a nevelő fejlődésben tud kibontakozni, s áldásait átadni. A művészet éltető forrása a közösség és az alkotó individuum.

E közösségben az alkotók és a befogadók a szellemi képességekre, mint közvagyonra tekintenek, az egymás munkáiból, meglátásaiból való inspirálódás különleges és alapvető értéket képvisel.

A Napút műhelyében alkotó művészek rendszeresen állítanak ki Magyarországon és Európa más országaiban.