HITVALLÁS

Napút Művészeti Akadémia Alapítvány Preambulumából:

Szükséges kezdeményezni és fenntartani a közösségalkotás új módjait, az önzetlen szellemi közösségeket, melyekben Rudolf Steiner antropozófiai kutatásaira alapozott ezoterikus munka végezhető a szociális élet egészsége érdekében. Ahol nem csak szellemi célokat tűznek maguk elé, hanem a szellem valóságos erejét működtetik körükben. Tagjai belátják, hogy közös szellemi céljaik nem lehetnek függetlenek saját egyedi sorsuktól, ezért egymás sorsának önzetlen megismerése a közös szellemi cél elérésének eszköze lesz számukra.

 Szükséges kezdeményezni és fenntartani az antropozófiát hordozó és befogadó közösségeket, melyek az új Misztérium-kultúra megalapozásán dolgoznak. Ahol hatékonyan feltárják a tudomány, a művészet és a vallás egymást kiegészítő és gyógyulást hozó lehetőségeit, hogy az embernek újra egységes szellemi világképe lehessen, és újra nemes lényként tekinthessen önmagára.

 Szükséges kutatni és megerősíteni a kereszténységben hatalmasan áramló gyógyító erőket ábrázoló művészetet. Hiteles keresztény művészet létrehozásán kell dolgozni, amely nem csak témájában, hanem az alkotó folyamat és a művészeti eszközök vonatkozásában is Krisztussal áthatott. 

 Szükséges és időszerű támogatni mindazon összművészeti impulzusokat, amelyek a művészetek gazdag együttműködési lehetőségeinek feltárása által a szellemi világ valóságát jelenítik meg.

 Szükséges támogatni a festészet szellemi hátterére és alapjaira irányuló elméleti kutatásokat, valamint a szellemi világ ábrázolási lehetőségeinek gyakorlati kidolgozását, annak érdekében, hogy a spirituális realizmus művészeti áramlata megfelelő képviseletet kapjon a szociális életben.

Döbröntei Zoltán: Gyerekkor/Meotisz (részlet) , 2012, olaj,vászon