HÉTFŐI STÚDIUM

Művészi gyakorlatok a szemlélő ítélőerő iskolázására.

Minden hétfőn 16-20 óráig.
előzetes bejelentkezés szükséges,
telefonon: 06-70-386-6064, 06-20-359-0392
vagy e-mailen: naputasok@gmail.com

A Napút Művészeti Akadémia gyakorlataiban arra törekszik, hogy tisztába jöjjön az eszközökkel, melyekkel a kép misztériumához közelebb kerülhet alkotó és a befogadó is. Stilizálással foglalkozó gyakorlataink arra irányulnak, hogy a művészi egyszerűsítés hogyan tudja segíteni

a képi ábrázolást, hogyan segíti a tartalom és a forma összetartozó hatóerőit. 


A művészeti  eszközök iskolázásáról: 
A meditatív festés-stúdiumon egy alkalommal egy fajta érzékletes festészeti kifejezésmóddal / eszközzel / színnel / hatással
foglalkozunk, amihez egy gondolat, egy mondat tartozik, melyre végig figyelünk
A cél; megtartani magunkban a gyakorlat kiinduló ideáját úgy, hogy a direkt lelki kifejezést, vagy önkényt félretéve a hangsúly a figyelmes
megtapasztaláson és egy érzékletes eszköz kigyakorlásán legyen. A papíron-vásznon az alakító tett nyomában rögtön ott van hűségesen “a magasban” a gondolat, melyre figyelve a gyakorlatnak nekiindultunk.
Megtapasztalhatjuk, hogyan alakítja egymást a jövőből, ami ‘lenni akar’, kezünk és az érzékletes elem által, valamint a ‘múltból’ a megtartott gondolat.
Olyan tapasztalatokhoz juthatunk ezzel a fajta munkával, mely összhangban áll Goethe “esztétiká”-jával;
Nem egy eleve meglévő elképzelést kell valahogyan lelki eredetű szándékaink mentén képpé öltöztetnünk, hanem a képzőművészet -mára teljesen felszabadult- eszközeit kell megismernünk konkrét helyzetekben, egy magasabb ideához hű fantáziával. Ezen figyelem alkotás közbeni jelenléte révén részvéttel lehetünk jelen a képi hatóerők akarat teli világában, így a létesülésben megismerve, hogyan, s miként válnak e hatóerők szellemi tartalmak testévé, amelyből ideájuk is visszaolvasható.
Elmúlt alkalmak gyakorlataiból:
-A fehér, mint árnyék
-A kék sötét és világos pólusai
-Az arany, mint háttér
-Zöld szín az emberábrázoláson

Milyen ez a bölcsességet hordozó elnehezült fény, amikor egy árnyéktest körül ragyog?

Milyen amikor ezen az árnyéktesten keresztül sugároz? 
Mit csinál egy színnel amikor átragyogja azt?
Milyen az árnyék és fény viszonya?
Mit jelent az ábrázolás szempontjából ez a fény?
 

 
 

 

 

— 

Napút Művészeti Akadémia

Napút Art Academy
www.naputasok.hu