MŰVÉSZET ÉS NEVELÉS KONFERENCIA – SZEGED

    SZENT MIHÁLY NAPI WALDORF MŰVÉSZETI KONFERENCIA – SZEGED 2018.   NEVELÉS ÉS MŰVÉSZET   PROGRAM      
8:30 – 9:00 Regisztráció
9:00 – 10:00   9:00 – 9:05 Iskola részéről köszöntő – megnyitó 9:05 – 9:15 Konferencia programjának ismertetése, előadók bemutatása 9:15 – 9:30 Zene 9:30 – 10:00 Kérdésfelvetés – Nevelés mint művészet (előadókkal)  
10:00 – 11:30 Érzékleti tapasztalatok - Műhelymunka Cserháti Katalinnal és Papp Judittal két csoportban: Művészeti nevelés íve 1-8-ig festészeten és euritmián keresztül bemutatva.   Cserháti Katalin:  Euritmia, lélekkel áthatott mozgás - egy mozgásművészetből született tantárgy pedagógiai íve a Waldorf-iskola első nyolc osztályában   Papp Judit: A festés- és rajzórák szerepe a személyiségfejlesztésben. A festés-rajzolás jelentősége a művészeti nevelésben a gyerekek munkáin keresztül bemutatva.    
11:30 – 11:45 szünet
11:45 – 12:45 Előadás: Gyuricza László   EMBERRÉ VÁLÁS Tudomány, technológia és emberi fejlődés   A természettudomány és az ezzel összefüggő technológia alakulása tükrözi azt a modern  emberiség körében elterjedő általános világfelfogást, amely kb. 150 év óta sajátos - és egyre szélsőségesebb - egyoldalúságot mutat. Ez az egyoldalúság a szellemi élet, a művészet és a szociális élet roncsolásához, betegségeihez vezetett. Szükség van egy elfogulatlan, kiterjesztett világszemlélet gyógyító-nevelő erejére, amely lehetővé teszi a valódi emberré válást. Az antropozófus szellemtudomány világ- és ember-megismerése ezt az emberiség-szükségletet felismerve született meg, és ebben a szellemben ad válaszokat korunk kérdéseire (többek között a nevelés területén).  
12:45 – 13:00   Zenés képnézés. Napút Művészeti Akadémia kiállításának megtekintése.  
13:00 – 14:00 Ebéd
14:00 – 15:30 TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET                          Mesterházy Mária : Felvezető gondolatok   Nevelésművészet vagy neveléstudomány? Tudomány-e a nevelés vagy művészt? Hogyan kapcsolódhat össze a művészet és a tudomány a nevelésben és a tanár lényében? Három tanári portré és egy mese a művészet és tudomány kapcsolatáról. Érzékleti tapasztalatok - Műhelymunka Döbröntei Zoltánnal és Gyuricza Lászlóval két csoportban : Képi világ – Hangzó világ   Gyuricza László: Hallgató Hogyan zeng a hang, avagy kísérletek a hang lényének megközelítésére.   A mai tudomány úgy definiálja a hangot, mint valamilyen rugalmas fizikai közeg rezgését, ill. annak következményét. A valóság éppen a fordítottja, a hang önálló lényiséggel rendelkezik, amely megnyilvánul a fizikaiban. Hogyan figyelünk a minket körülvevő hangokra? Hogyan teszünk különbséget pl. zörej, vagy zenei hang, akusztikusan, vagy elektronikusan keltett hang között? Ehhez ad ízelítőt a gyakorlat.   Döbröntei Zoltán: Képolvasás   Van-e egy művészeti alkotásnak szellemi tartalma? Mindenki által megközelíthető-e ? Ugyanazt jelenti-e mindenkinek? Kísérletet teszünk egy eredeti műalkotás tartalmának objektív és közös átélésére.    
15:30 – 15:45 Rövid szünet
15:45 – 16:45 Előadás: Döbröntei Zoltán   A MŰVÉSZET SZEREPE A JÖVŐ ALAKÍTÁSÁBAN   A művészet nem arra szolgál, hogy örömet okozzon, ellazítson, vagy dísze legyen hétköznapi szürkeségünknek. A mi korunkban egyre világosabbá válik, hogy a művészetre a társadalmi élet higiéniája miatt van szükség. Az erős, szép és igaz művészet elűzi a hazugságot, a torz, a csúf, a beteg a gépies, a cinikus művészet pedig hamissá változtatja körülöttünk a világot. Ebből a nézőpontból mutatjuk be a kortárs művészeti törekvéseket és a művészeti nevelés fontosságát.  
  17:10 – 17:30 Mihály-ünnep összművészeti alkotás (zene, euritmia, dráma)   Zene   Cserháti Katalin: "Mit málló kőre nem bízol, mintázd meg levegőből..." Weöres Sándor, József Attila - versek euritmiával   A forrás meséje: Misztériumdráma II. 5.kép Rudolf Steiner Szeminárium előadásában    
    A program vége legkésőbb 18 óra.