TÖRTÉNET

Alapítás:
Döbröntei Zoltán festőművész 2007-ben megalapította a Napút Művészeti Akadémiát, Magyarország első antropozófiai szemléletű festészeti képzését, ahol tíz éven át egy nagy létszámú tanuló és alkotó közösséggel dolgozott együtt. A képzés elsősorban az egészséges alkotóképesség kibontakoztatására irányult, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyeztünk a közösségben és a közösségért végzett alkotásra is. Egyén és közösség új harmóniája érdekében az évkör ünnepeinek művészi megformálására törekedtünk.

Tíz év, 2007-2017
A tíz év munkáját egy nagyszabású nemzetközi összművészeti ünneppel zártuk, Út a közép misztériumához címmel, melyet a Makovecz Imre által tervezett gyönyörű egyetem, a kétkupolás Stephaneum épülete fogadott be. Kiállításunkon az európai Kelet és az európai Nyugat művészetét, egy általunk festett ikonosztázzal, illetve egy szárnyasoltárral jelenítettük meg és a titkokkal teljes Közepet, amelyben összekapcsolódhatnak, egy szertartással idéztük meg. A rendezvényen képviseltette magát Csehország, Lengyelország, Németország, Hollandia, Svájc, Belgium és Skócia.

Napút’10 Ünnep, 2017 szeptember, PPKE Stephaneum, Piliscsaba

A Közép
Tíz év tanulóidő után valóban elindultunk a Közép misztériuma felé: 2018 áprilisában a Napút Művészeti Akadémia saját műterembe költözött, ahol Döbröntei Zoltán antropozófiai művészeti centrumot hozott létre, melynek központi feladata: a keresztény művészet megújítása. A dramatikus, szertartásos összművészeti alkotás új lehetőségeit kutatjuk a szociális életben, mert hitünk szerint egyedül ez nyújthat védelmet korunk szellemi támadásaival szemben.

Döbröntei Zoltán: Vígasztaló Jézus, olaj,vászon, 81 X 122 cm (USA, Philmont)

Hitvallás
Létre kell hoznunk a kereszténységben hatalmasan áramló gyógyító erőket hordozó művészetet. Olyan művekre van szükségünk, amelyek nemcsak a témában, hanem az alkotó folyamat és a művészeti eszközök vonatkozásában is Krisztussal áthatottak. Erre ma nagyon sokan várnak.

Döbröntei Zoltán: Remény, 2017. olaj, vászon

Stúdium
Az alkotó munkával párhuzamosan módszeres kutatást is végzünk a művészi eszközök, az alkotó folyamat és a művészi téma területein. A művészetet szakmának tekintjük, gyakorlással elsajátítható szakmának. Új utakat építünk a festészeti iskolázás területén, amelyen járva lelkünkben köthetjük össze a szellemi világot a földi, érzéki világgal. A festészeti gyakorlatok ösvénye elvezet az önismerettől az alkotás magasabb fokozataihoz. Szertelen fantáziánkat szellemi imaginációkká alakítjuk és megtanulunk felelősségteljesen alkotni.

Döbröntei Zoltán: Jézus madarakat röptet, 81 X 122 cm   /USA,Philmont/

Európai vándorkurzus
2018 tavaszától indítottuk el programunkat, melynek célja, hogy a festészetben elért eredményeinket kiállítások, előadások és gyakorlati tanfolyamok formájában bemutassuk. Útjaink során szeretnénk megerősíteni az antropozófus művészetet, felfedezni és hitet adni a magányos alkotóknak. Kezdeményezzük az antropozófus művészeti galériák hálózatának kiépítését, hogy a művek áramolhassanak Európa városaiban, s az alkotás új szemlélete kösse őket össze.

Festészeti továbbképzés, Bázel, 2018 november, Neue Kunstschule

Felhívás az együttműködésre
A művészet egyre jelentéktelenebb a társas életünkben. A művészet hanyatlását meg kell állítani! Összehangolt, felelős döntésekre van szükségünk. Ennek érdekében konferenciákat szervezünk, hogy találkozzunk és átlássuk a művészet helyzetét. Művésztelepeket rendezünk, hogy megismerjük egymás alkotását. Európának szellemi önvédelme érdekében szüksége van az antropozófia által megújított keresztény művészetre.

Festészeti továbbképzés, 2019 február, Prága

A Napút Művészeti Akadémia központja:

Címe: 1089 Budapest, Bláthy O. u.41. 1. emelet

Programjaink:

Festészeti továbbképzések
Egyéni konzultációk
Előadássorozatok
Képolvasási gyakorlatok
Nyári alkotótáborok