ELŐADÓK

Prof. Dr. phil. Reinhold J. Fäth  Németországból

Előadásának címe: Rudolf Steiner művészeti impulzusának sorstörténete (Szept.30.szombat)

1956-ban született Németországban. Sokat utazott a világban. Sokat tanult: Művészetet (Főleg festészetet, grafikát), antropozófus művészetterápiát, művészettörténetet; később bútor formatervezést. Ezeken a területeken váltva dolgozik aktívan, úgy is mint író, kurátor és főiskolai tanár. Kutatási területe az antropozófus művészettörténet és a kortárs művészet válsága.

David Newbatt Skóciából
Előadásának címe: A szociális élet és a művészet kapcsolata (Szept.30.szombat)

Művészként és tanárként élek Camphill közöségekben 45 éve,  elsősorban művészként, bár kreativitásomat belevezetem a szociális, pedagógiai és therapeutai élet aspektusaiba is a Camphill közösségekben, Waldorf iskolákban, valamint más kezdeményezésekben itt Angliában es a világ mas tájain egyaránt. Művészetem folyamatos fejlődésben van, részben a kisérletezés és kihívások szeretete altal, másrészt pedig az inspiráción keresztül melyek hozzám érkeznek a különböző megrendelések, tevékenységek és az embereken keresztül.  Életem a praktikus és szociális élet követelései és a személyes, művészeti kezdeményezéseim közötti egyensúlyra való törekvés.

Döbröntei Zoltán 

Előadásának címe: A szellemi világ valósága a festészetben (Szept.30. szombat)

 
Celldömölkön született 1959-ben.
Festőművész, mozigépész, bútorrestaurátor.
Tanított állami és Waldorf-iskolákban,
valamint Waldorf tanárképzéseken.
A Szabad Gondolat újság szerkesztője.

A Napút Művészeti Akadémia alapítója és tanára.

PhDr.Anezka Janátová – Prágából

Előadásának címe: Miért fontos ma az élő, eleven művészet? (Okt.1. vasárnap)

Pszihológus, a Cseh Antropozófiai Társaság elnöke. A Szociális Művészeti Akadémia  és Gyógypedagógiai  és Szociálterápia Egyesület alapítója Csehországban. A Nadace Tabor – biodinamikus mezőgazdasággal foglalkozó terápiás központ kezdeményezője. Támogatja a Waldorf Iskolákat és tanárokat.

Maja Dobiasz-Krysiak – Varsóból

Előadásának címe: Művészet, termőföld, nevelés (Okt.1.vasárnap)

Antropológus és néprajzkutató, “Az antropozófiai gyógyító civilizáció,  Mítosz, utópia és valóság” c. könyv és más antropozófiai kultúráról szóló cikkek szerzője Lengyelországban. PhD-jét a waldorf oktatás fejlesztése témájában írja, az 1989-es demokratikus áttörés idején.  A “Lengyel kultúra a nyugati ezoterikus hagyomány területén 1890-1939” kutatási projekt szakértője.


David Voda – Csehországból

Előadása címe: Lemúria és valami több – Michaela Terĉová kortárs cseh antropozófus festőnő bemutatása (Okt.1.vasárnap)

David Voda (1976, Olmütz, Csehszlovákia) vállalkozó, művészettörténész és költő. 2002-ben diplomázott művészettörténészként a Palacký-Olmütz-i Egyetemen. 2015-ben Reinhold Fäth-szel közösen készítette és gondozta az Aenigmát. Az antropozófiai művészet egy évszázada -, első nemzetközi retrospektív kiállítás és könyv az Olmützi és Hallei Művészeti Múzeumokban. 2014-től  családi manufaktúra vezetője  Olmützben.

Frisch Mihály

Előadásának címe: Bevezető gondolatok Rudolf Steiner misztériumdrámáinak jelentőségéről. (Szept.30.szombat)

Jeruzsálemben született 1944-ben. Képesítése szerint kémia-fizika szakos tanár, környezetvédelmi szakmérnök. Gyógyszeriparban és a környezetvédelemben töltött 20 év után két környezetvédelmi céget alapított és vezetett 18 éven át. Antropozófiával 30 éve foglalkozik. Az Ita Wegman alapítvány, a Szabad Gondolatok Háza, a Szabad Gondolat folyóirat, valamint a Natura cég egyik alapító tagja. A Szabad Gondolatok Háza Akadémia kezdeményezője, egyik alapító tanára.